Om vandløb

Få overblik over lovgivning og regler som gælder for vandløb.

Lovgivning

Du kan finde gældende lovgivning og bekendtgørelser til højre på siden.

Hvornår er et vandløb et vandløb?

Både offentlige og private vandløb er omfattet af vandløbsloven. Derudover er alle offentlige vandløb også omfattet af kommunens regulativer (henvisning til at læse mere om regulativer). Det kan være svært at gætte, om det vand, som er på din ejendom er defineret som et vandløb.

Det er svært at sige noget generelt, men hvis vandløbet strækker sig over flere grunde, eller hvis det hjælper til at afvande din nabos grund, er det omfattet af vandløbsloven.

Her kan du læse mere om, hvornår et vandløb er defineret som vandløb i lovens forstand.

Et offentligt vandløb?

Det er vigtigt, at du ved om dit vandløb er privat eller offentligt, da det er afgørende for, om det er dig eller kommunen, der skal vedligeholde det. Mange åbne vandløb og stort set alle grøfter, rørledninger og dræn er private vandløb.

Hvis du er i tvivl om vandløbet på din grund er privat eller offentligt, kan du tjekke det på vores interaktive kort her.

Ejer og myndighedsforhold

Aalborg Kommune er vandløbsmyndighed. Det betyder, at vi fører tilsyn med alle vandløb i kommunen, både private og offentlige, og at vi som kommune skal sikre miljøstanden i vandløbene og vandløbenes vandafledning. Derudover sørger vi for at vedligeholde de ca. 930 km offentlige vandløb.

Det er altid bredejer, der ejer vandløbet. Det betyder, at hvis der er et vandløb på din grund, så ejer du det. Aalborg Kommune er vandløbsmyndighed og ejer ingen vandløb, hverken offentlige eller private.

Pligter, private vandløb

I private vandløb skal bredejere selv sørge for at vedligeholde vandløbet. Derudover er private vandløbsejere forpligtet til at overholde regler om bræmmer (område langs vandløb, som er beskyttet), til at fjerne oplagt grøde (plantevækst fra bund og sider af vandløb) og hegne for løsgående dyr mv.

Hvis du ikke vedligeholder dit vandløb, kan det stoppe til og danne våde områder på nærliggende marker. Det kan både gå ud over din egen grund og andre grunde, som ligger op til vandløbet.

Læs mere om vandløb og vedligeholdelse her.

Pligter, offentlige vandløb

Hvis du er bredejer ved et offentlig vandløb, skal du "tåle vandløbsmyndighedens vedligeholdelse". Der kan også være særlige forhold i vandløbsregulativet, som du skal overholde.

Del indhold