Offentlig høring af fællesregulativ for offentlige vandløb i Aalborg Kommune

11. oktober 2019
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen har udarbejdet et forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aalborg Kommune. Før et regulativ kan vedtages, er der krav om mindst 8 ugers offentlig høring af forslag til regulativ, hvor interessenter har mulighed for at komme med deres indsigelser til forslaget.

Fællesregulativet er en sammenskrivning og ensretning af de generelle bestemmelser der gælder for alle offentlige vandløb. Det er generelle bestemmelser omkring administration og vedligeholdelse af offentlige vandløb, samt bestemmelser omkring de forhold der gælder for vandløbsmyndigheden og lodsejere langs offentlige vandløb. Fællesregulativet indeholder ikke specifikke bestemmelser omkring det enkelte vandløb i forhold til krav til skikkelse eller vandføringsevne, grødeskæringsomfang og hyppighed. Disse bestemmelser fremgår af de tekniske regulativer.  Med vedtagelse af fællesregulativet opnås en mere ensartet administration af de offentlige vandløb. Dette er særlig relevant, efter at Aalborg Kommune i dag administrerer de tidligere kommunevandløb og amtsvandløb, hvis regulativer er udarbejdet af hhv. de fire tidligere kommuner og Nordjyllands Amt.

Fællesregulativet gælder for offentlige vandløb i Aalborg Kommune og nogle grænsevandløb til hhv. Rebild, Jammerbugt og Vesthimmerland Kommune. Der er ikke medtaget grænsevandløb til Brønderslev Kommune. Udpegning af hvilke grænsevandløb der er medtaget i fællesregulativet, er sket i tæt samarbejde med den enkelte nabokommune.

Fællesregulativet består af en hoveddel med fællesbestemmelserne og en række bilag. Herunder en redegørelsesdel, der redegør for bestemmelserne og de miljø- og afvandingsmæssige forhold. Derudover er der en liste over vandløb, som er omfattet af regulativet, samt et kort der illustrerer dette.

Indsigelser og bemærkninger til forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb skal ske inden den 5. december 2019 til Miljø- og Energiforvaltningen, VandMiljø, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, e-mail: miljoeplan@aalborg.dk

Se annonceringen af Fællesregulativet

 

 

Del indhold