Tilmelding til arbejdsgruppe

21. februar 2017
Aalborg Kommune har i gangsat processen med at revidere regulativerne for de offentlige vandløb. Læs her, hvordan du kan tilmelde dig arbejdsgruppen.

Første fase i processen omhandler arbejdet med at lave et fællesregulativ. Tanken er, at lave et fællesregulativ, der er gældende for alle de offentlige vandløb i kommunen. Fællesregulativet skal indeholde de generelle administrative bestemmelser. Vi vil gerne have input til arbejdet med fællesregulativet. Derfor nedsættes der en arbejdsgruppe til dette formål.  Arbejdsgruppen vil blive sammensat af personer fra interesseorganisationer, ålav, landboforeninger, andre myndigheder mfl., således at den enkelte interessent kan se sig repræsenteret gennem disse personer.

Tilmelding til arbejdsgruppen

Ønsker du at være en del af arbejdsgruppen til fællesregulativet skal du sende os en mail med information om

  • Hvorfor du ønsker at deltage
  • Hvem du repræsenterer
  • Navn og e-mail

Du sender informationerne i en mail til miljoe@aalborg.dk, hvor du skriver vandløbsregulativ i emnet.

Frist for at melde dig som interessent er den 15. marts 2017. Når arbejdsgruppen er sammensat, vil vi orientere alle der har vist interesse for deltagelse.

Del indhold