Arbejdsgruppen for regulativarbejdet

06. april 2017
Vi takker for de indkomne tilkendegivelser om at deltage i en arbejdsgruppe, der skal følge regulativarbejdet.

På baggrund heraf har vi sammensat følgende arbejdsgruppe:

Carl Christian Pedersen, AgriNord
Niels Pedersen Qvist, LandboNord
Lars Olsen, Danske Vandløb
Michael Blach, Ålaugene nord for fjorden
Anders Majgaard Sørensen, Ålaug Syd
Bjarne Jensen, Danmarks Naturfredningsforening
Hilmar Jensen, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

I første omgang arbejder vi med et fællesregulativ og de overordnede principper for regulativerne i Aalborg Kommune, og vi har derfor sammensat arbejdsgruppen med deltagelse af interesseorganisationer samt overordnede vandløbslaug.

Når vi kommer til at arbejde med de enkelte vandløbsoplande og regulativer for de enkelte vandløb forventer vi at sammensætte nye arbejdsgrupper, hvor de der har interesser for netop det område, som der arbejdes med, inviteres til at deltage.

Del indhold